Ako vyplýva z informácii uvedených na tejto stránke, problémy s neznámymi vlastníkmi sú rôzne, preto nie je možné paušálne špecifikovať jednotnú sadzbu za naše služby. Našu odmenu prispôsobujeme individuálne každému prípadu, po vzájomnej dohode s klientom.
 
Prvá konzultácia prípadu a odpoveď na Vašu otázku je úplne ZADARMO. V úvodnej osobnej konzultácii alebo odpovedi na Vašu otázku načrtneme, či a ako sa dá problém riešiť, a tiež odhad nákladov. Náklady sa budeme snažiť rozdeliť na jednotlivé kroky, aby ste mali čo najpresnejšie informácie.