Pri doplnenie informácii môžete využiť i internetové stránky dôležitých štátnych inštitúcii, ktoré viac či menej ovplyvňujú neznámych vlastníkov.
  • Slovenský pozemkový fond
  • Lesy SR, š.p.
  • Úrad geodézie, kartografie a katastra
  • Portál elektronických služieb občanom
  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  • Slovenská notárska komora
  • Pôdohospodárska platobná agentúra
  • Prehľadná katastrálna mapa (GIS)