JUDr. Peter Gabrik - 09.02.2018
Úvodné slovo

Chceme privítať všetkých návštevníkov našich stránok, na ktorých sme sa pokúsili vysvetliť prečo sme vznikli, čo chceme robiť a v čom môžu byť naše služby pre Vás zaujímavé. Nechceme však, aby stránka bola statická. Máme za cieľ, aby sa v nej rozprúdila diskusia, vytvorilo fórum na zdieľanie Vašich názorov a praktických skúseností. Naše informácie nemajú byť cieľom ale cestou k dosiahnutiu cieľa. Preto nás poteší akákoľvek Vaša aktivita.

Preto chceme v sekcii aktuality prispievať pravidelnými informáciami o novinkách v oblasti pozemkov a vlastníctva nehnuteľností. Budeme robiť všetko pre to, aby ste na našich stránkach našli vždy najaktuálnejšie zmeny alebo plány v tejto oblasti. Dávame si za cieľ tieto novinky prinášať v zrozumiteľnej reči, aby každý pochopil „kľukaté paragrafy“.

 

V médiách alebo v spoločnosti často zaznie informácia, že sa niečo chystá. Média majú za cieľ upútať diváka, alebo čitateľa, no praktická stránka a využiteľnosť informácie ide do úzadia. Často je na stole súbežne niekoľko návrhov noviel zákonov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré sa prekrývajú a nie je možné zistiť, či ide len o plán ministerstva, či je novela zákona už v parlamente, alebo je už zákon schválený. S tým sme sa stretli v praxi aj my, preto je potrebné priniesť uvedené informácie na trošku vyššej úrovni, aby tak mal každý presnú informáciu.

 

Bude pre nás cťou, ak sa naše stránky stanú základňou pre overenie si „šumov“ v legislatíve nehnuteľností..

 

Pevne veríme, že sa nám to bude dariť a našu snahu oceníte. J Najbližšie prinesieme články o zmenách v pôsobení a kompetenciách Slovenského pozemkového fondu, ktoré možno nie sú úplne najčerstvejšie (sú na svete od jesene 2017), no považujeme ich za veľmi dôležité.